Tarieven

Bij betalende zaken wordt een uurtarief overeengekomen. Het uurtarief wordt vermeerderd met 5% kantoorkosten en 21 % BTW. Wanneer er geprocedeerd wordt zijn er griffierechten aan de rechtbank verschuldigd. De tarieven en overige kosten zullen uiteraard met u besproken worden.

Wanneer u de kosten van de advocaat niet kunt voldoen, kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp. In dit geval betaalt u alleen een eigen bijdrage aan de advocaat. Wel bent u wanneer het tot een procedure komt griffierechten verschuldigd. Hoe hoog de eigen bijdrage is wordt bepaald door de Raad voor Rechtsbijstand. Op de siteĀ www.rvr.org kunt u kijken of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp en hoe hoog de eigen bijdrage zal zijn. Wij wijzen u erop dat wij niet in alle zaken op basis van gefinancierde rechtshulp onze werkzaamheden verrichten.

Heeft u vragen over de tarieven? Neem gerustĀ contact op met Speel Fernhout Advocaten.

Er is geen sprake van een Stichting Derdengelden zodat derdengelden niet ontvangen kunnen worden.

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend advies?
Bel 0513 201 162 of vul het contactformulier in.