Alimentatie

Na uw scheiding kan het zijn dat u moet bijdragen in de kosten van levensonderhoud van uw ex-partner en/of in de kosten van opvoeding en verzorging van uw kinderen. Alimentatie is een wettelijke onderhoudsplicht. Er bestaan twee vormen van alimentatie.

Partneralimentatie
Na een scheiding kan het zijn dat u of uw ex-partner verplicht is om bij te dragen in de kosten van levensonderhoud van de andere partner. Dit heet partneralimentatie. De hoogte daarvan hangt af van hoeveel de partner die alimentatie ontvangt nodig heeft aan partneralimentatie naast eventuele eigen inkomsten, de zogenaamde behoefte, en hangt voorts af van de draagkracht van de betalende partner. De behoefte en draagkracht zijn de zogenaamde wettelijke maatstaven aan de hand waarvan de eventueel te betalen partneralimentatie wordt bepaald. De duur van de te betalen partneralimentatie hangt af van verschillende factoren zoals de duur van het huwelijk, uw beider leeftijd en de leeftijd van eventuele minderjarige kinderen.

Kinderalimentatie
U kunt ook te maken krijgen met kinderalimentatie. Dit is de bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van uw kinderen. Als ouders blijft u ook na de scheiding samen financieel verantwoordelijk voor uw kinderen. En dus moet u samen afspreken hoe u deze kosten verdeelt. Van belang daarbij is ook hoe u de zorg en opvoeding onderling verdeeld hebt. En wat de draagkracht is van beide partners. De afspraken over kinderalimentatie legt u vast in een ouderschapsplan.

Voor het maken van een alimentatieberekening kunt u contact met ons opnemen.

Heeft u vragen of wilt u advies?
Bel 0513 201 162 of vul het contactformulier in.